Twee preken over God van Meister Eckhardt

Twee preken over God van de hand van Meister Eckhardt: 25. MISIT DOMINUS MANUM SUAM ET TEilGIT OS MEUM ET DIXIT MIHI, ECCE DEDI VERBA MEA IN ORE TUO, ECCE CONSTITUI TE SUPER GENTES ET REGNA JEREMIA 1, 9 ‘De Heer heeft Zijn hand uitgestrekt en mijn mond aangeraakt en heeft tot mij gesproken.’ Wanneer […]

Ziel en landschap

  Ziel en landschap Wijdte is een begrip dat bij de Duitse mysticus Meister Eckhart een belangrijke rol speelt om de gemoedstoestand van de ziel in het individu te beschrijven. De ziel ervaart de wijdte als zij helemaal open staat voor datgene buiten haar dat haar omgeeft als een overweldigende werkelijkheid. Daarvoor moet ze wel […]

Eckhart: Als vil bist dû in gate

  Als vil bist dû in gate, als vil dû bist in vride, und als vil ûz gote, als vil dû bist ûz vride. Ist iht eines in gote, daz selbe hat vride. Als vil in gote, als vil in vride. Dar ane kenne, wie vil dû in gote bist und ob ez anders ist: […]

Meister Eckhart: Predigten und Traktate

  Meister Eckhart Predigten 01. Vom Schweigen 02. Vom Unwissen 03. Von der Dunkelheit 04. Von stetiger Freude 05. Von der Stadt der Seele 06. Vom namenlosen Gott 07. Vom innersten Grunde 08. Von der Vollendung der Zeit 09. Ein Zweites vom namenlosen Gott 10. Von guten Gaben 11. Von unsagbaren Dingen 12. Vom Leiden […]

Selections From Works Attributed to Meister Eckhart (tractates)

Tractates SIGNS OF THE TRUE GROUND According to one master, many people arrive at specific understanding, at formal, notional knowledge, but yet there are few who get beyond the science and the theory; yet one man whose mind is free from notions and from forms is more dear to God than the hundred thousand who […]