Jabès: Journal 2 – about body and death

  Journal II Dusk has the skin of an old man. Chiseled by the once-famous rays. That uneasy position of star on fire and star of water. Neither here nor there. The sun has the attention of the sand. Venus’s flytrap. She eats souls. The plant turned shooting star surprises the man who is awake […]

Jabès: The book of Questions – over God

Over God in the Book of Questions van Edmond Jabès:   FORE-SPEECH I say: I am death, and forthwith am before God was. If we spurn God’s image, do we not reject creation? Then where is truth but in the burning space between one letter and the next? Thus the book is first read outside […]

Hohelied

Das Hohelied… 2. DAS WORT GOTTES p. 222 Wir hatten die Offenbarung als das unter der Liebe Gottes geschehende Mündigwerden des stummen Selbst zur redenden Seele erkannt. Wenn Sprache mehr ist als nur ein Vergleich, wenn sie wahrhaft Gleichnis – und also mehr als Gleichnis – ist, so muß das, was wir in unserem Ich […]

Coornhert over bijbellezers

D.V. Coornhert Verschillende soorten van mensen die de bijbel lezen of horen voorlezen   http://www.dbnl.org/tekst/coor001weet01_01/coor001weet01_01_0017.php   Het woord van God is opgeschreven opdat mensen de Heilige Schrift zouden lezen of horen voorlezen. Daarom wordt de Bijbel door velen terecht het geschreven woord van God genoemd, ter onderscheiding van het levende, eeuwige woord, waarvan dit geschreven […]

Grammaticale gezondheid

  Rosenstock-Huessy, E., Het wonder van de taal, Vught 2003 (Skandalon) p. 116-128   HOOFDSTUK 12 Grammaticale gezondheid   Wij moeten aangesproken worden om niet gek of ziek te worden. De eerste voorwaarde voor gezondheid is dat iemand ons aanspreekt met een eenduidig oogmerk, alsof wij de enige zijn. In haar roman ‘Paradise’ laat Esther […]