Inspiratie

Inspiratie op vele manieren verbeeld en verwoord –  Via de verbeelding van verhalen ontdek je soms nieuwe dimensies die je dichter op de kern brengen van vertelde gebeurtenissen. Bijbelverhalen, zeker die ook uit het Nieuwe Testament beperken zich tot het hoognodige. Nergens is een beschrijving te vinden hoe de hoofdpersoon eruit ziet qua gezicht of […]

Uit het leven van Maria

Schilderijen uit het leven van Maria gebaseerd op teksten uit de bijbel plus een toegift: Pieta (niet bijbels)   uit het leven van Maria: schilderijen en citaten 1. Matheus 1,16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. 2. Lucas 1,28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet […]

AVE GRATIA PLENA

3. AVE GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM LUCAS 1, 28 Dit woord, dat ik in het Latijn heb gesproken, staat geschreven in het heilig evangelie en luidt in onze taal aldus: ‘Wees gegroet jij, vol van genade, de Heer is met jou!’ De Heilige Geest zal van bovenaf neerdalen van de hoogste troon en zal in […]

IN ILLO TEMPORE

  Lucas 1,26-38 26 In de zesde maand wordt de aankondig-engel Gabriël gezonden
van God naar een stad in Galilea wier naam is Nazaret, 27 tot een maagd in ondertrouw met een man wiens naam is Jozef uit het huis van David; de naam van de maagd is Maria.
28 Binnengekomen bij haar zegt hij: verheug je, […]

Madonna 2

De Sixtijnse Madonna I Nadat de overwinnende Sovjettroepen het leger van het fascistische Duitsland vernietigend hadden verslagen, namen ze verschillende schilderijen uit de Gemäldegalerie van Dresden mee naar Moskou. In Moskou werden de schilderijen ongeveer tien jaar achter slot en grendel bewaard. In de lente van 1955 besloot de Sovjetregering tot teruggave van de schilderijen aan […]