HORA ET NUNC EST

  23. MULlER, VENIT HORA ET NUNC EST, QUANDO VERI ADORATORES ADORABUNT PATREM IN SPIRITU ET VERITATE JOHANNES 4, 23 Dit staat geschreven in het evangelie van Johannes, Uit het lange verhaal kies ik één woordje, Onze Heer zei: ‘Vrouw, de tijd zal komen en is nu, dat de ware aanbidders de Vader aanbidden in […]

IN OCCISIONE GLADII MORTUI SUNT

  22. IN OCCISIONE GLADII MORTUI SUNT – TWEEDE BRIEF AAN DE HEBREEERS 11, 37 Over de martelaren die we vandaag gedenken lezen we dat zij ter dood gebracht zijn met het zwaard. Onze Heer zei tegen Zijn discipelen: ‘Zalig zijn jullie, wanneer jullie omwille van Mijn naam moeten lijden.’ Nu wordt van die martelaren […]

Rosenstock-Huessy: Genus, geslacht en leven

Genus (geslacht) en leven Rosenstock-Huessy, E., Het wonder van de taal, Vught 2003 (Skandalon)  p. 129-133   HOOFDSTUK 13 Genus (geslacht) en leven   Het spreken van de mensheid is het spreken van mannen en vrouwen over de wereld en daarom zijn er altijd drie elementen bij betrokken. Mannen moeten voortdurend vrouwen het hof maken […]

Simone Weil: zwaartekracht en genade

Zwaartekracht en genade  I N H O U D Zwaartekracht en Genade Leegte en Compensatie De Leegte aanvaarden Onthechting De Verbeelding, die opvult Afzien van de Tijd Wensen zonder Object Het ik Ontschepping Mijzelf uitvlakken Noodzaak en Gehoorzaamheid Illusies Afgodendienst Liefde Het Kwaad Ongeluk Geweld Het Kruis Weegschaal en Hefboom Het Onmogelijke Tegenspraak De Afstand […]

Simone Weil – over de liefde

Simone Weil – B E S C H O U W I N G E N over de Liefde en andere thema’s DE LIEFDE GODS EN HET ONGELUK Op het gebied van het lijden is het ongeluk een afzonderlijke, eigensoortige en onherleidbare werkelijkheid. Het is geheel iets anders dan het lijden. Het ongeluk maakt zich […]

Mystical Experiences of Simone Weil
 (1909 – 1943)

  Mystical Experiences of Simone Weil
(1909 – 1943) Only a few poems of Simone Weil were seen by the public in her life. After her death, 16 volumes of her writings on philosophy were published. Called by T.S. Eliot “a woman of genius, of a kind of genius akin to that of the saints,” she […]

Hugo van St Victor: Van het zichtbare naar het onzichtbare

  Van het zichtbare naar het onzichtbare Drie onzichtbaarheden hebben we genoemd: macht, wijsheid en goedheid. Laten we nagaan waar we bij d contemplatie het eerst inzicht in verwerven. Naar mijn overtuiging wordt in de contemplatie als eerste dat aspect van het onzichtbare gevat dat door zijn zichtbare afbeelding het meest getrouw en duidelijk wordt […]

Abulafia en de mystieke ervaring

Over Abulafia en de mystieke ervaring 4. Die innere Rezitation Um die Mitte des 13. Jahrhunderts wird in der Literatur der jüdischen Mystik eine Technik erwähnt, zu deren wesentlichen Komponenten die Vorstellung der Buchstaben des Gottesnamens in der Imagination gehorte. Bezeugt wird diese Technik im Werk von R. Isaak Ibn Latif, der im einzelnen drei […]