Twee preken over God van Meister Eckhardt

Twee preken over God van de hand van Meister Eckhardt: 25. MISIT DOMINUS MANUM SUAM ET TEilGIT OS MEUM ET DIXIT MIHI, ECCE DEDI VERBA MEA IN ORE TUO, ECCE CONSTITUI TE SUPER GENTES ET REGNA JEREMIA 1, 9 ‘De Heer heeft Zijn hand uitgestrekt en mijn mond aangeraakt en heeft tot mij gesproken.’ Wanneer […]

INVENTUS EST IUSTUS

  24. IN DIEBUS SUIS PLACUIT DEO ET INVENTUS EST IUSTUS – BOEK JEZUS SIRACH 44, 16 Dit epistelwoord, dat ik in het Latijn heb uitgesproken, lezen we ter ere van een heilige wiens feestdag vandaag door de heilige christenheid wordt gevierd, namelijk Germanus, over wiens deugdzame leven veel is geschreven. En in onze taal […]

HORA ET NUNC EST

  23. MULlER, VENIT HORA ET NUNC EST, QUANDO VERI ADORATORES ADORABUNT PATREM IN SPIRITU ET VERITATE JOHANNES 4, 23 Dit staat geschreven in het evangelie van Johannes, Uit het lange verhaal kies ik één woordje, Onze Heer zei: ‘Vrouw, de tijd zal komen en is nu, dat de ware aanbidders de Vader aanbidden in […]

IN OCCISIONE GLADII MORTUI SUNT

  22. IN OCCISIONE GLADII MORTUI SUNT – TWEEDE BRIEF AAN DE HEBREEERS 11, 37 Over de martelaren die we vandaag gedenken lezen we dat zij ter dood gebracht zijn met het zwaard. Onze Heer zei tegen Zijn discipelen: ‘Zalig zijn jullie, wanneer jullie omwille van Mijn naam moeten lijden.’ Nu wordt van die martelaren […]

UNUS DEUS ET PATER OMNIUM

  21. UNUS DEUS ET PATER OMNIUM, QUI EST SUPER OMNES ET PER OMNIA ET IN OMNIBUS NOBIS – BRIEF AAN DE EPHEZIËRS 4, 6 Ik heb een woord in het Latijn gezegd, uit een brief van Paulus: ‘Eén God en Vader van allen, die gebenedijd is boven allen en door allen en in ons […]

ALLIU GLÎCHIU DINC MINNENT

ALLIU GLÎCHIU DINC MINNENT SICH UNDER EINANDER Een leermeester zegt: ‘Alle gelijke dingen hebben elkaar lief en verenigen zich met elkaar, en alle ongelijke dingen ontlopen elkaar en hebben een afkeer van elkaar.’ Nu zegt een leermeester dat er niets zo aan elkaar ongelijk is als hemel en aarde. In zijn natuur heeft het aardrijk […]

MISERICORDIA DOMINI PLENA

  19. MISERICORDIA DOMINI PLENA EST TERRA VERBO DOMINICAELI FIRMATI SUNT ET SPIRITU ORIS EIUS OMNIS VIRTUS EORUM PSALM 33, 5 Koning David zegt: ‘De aarde is vol van de barmhartigheid van onze Heer.’ Daarover zegt Augustinus: ‘Het aardrijk is vol barmhartigheid, omdat het vol ellende en pijn is; maar in het hemelrijk is geen […]

IUSTI VIVENT

IUSTI VIVENT IN AETERNUM ET APUD DOMINUM EST MERCES EORUM – BOEK DER WI]SHEID 5, 15 ‘De rechtvaardigen zullen eeuwig leven, en hun loon is bij God.’ Denken jullie nu eens goed na over de betekenis hiervan; het klinkt zo eenvoudig en gewoon, toch is het heel opmerkelijk en heel juist. ‘De rechtvaardigen zullen leven.’ […]

OMNE DATUM OPTIMUM ET OMNE DONUM

OMNE DATUM OPTIMUM ET OMNE DONUM PERFECTUM DESURSUM EST JACOBUS 1, 17 omne Letten jullie nu goed op! Dit moeten jullie weten: wat zij die zich overgeven aan God en die met alle ijver Zijn wil zoeken van God ontvangen, dat is het beste; zoals je er zeker van bent dat God leeft, evenzeer kun […]

HOMO QUIDAM ERAT DIVES

  HOMO QUIDAM ERAT DIVES LUCAS -1.6, 19 ‘Er was een rijk mens, die getooid was met zijde en fluweel en alle dagen verfijnde spijzen at en geen naam had.’ Dit kun je op twee manieren begrijpen: het betreft de ondoorgrondelijke godheid en het betreft elke tere ziel. ‘Er was een rijk mens.’ ‘Mens’ betekent zoveel […]