Simone Weil: Philosophie

  Simone Weil Cahiers- Aufzeichnungen bd 4 p. 67-72 LONDONER NOTIZBUCH Sommer 1943 Die eigentliche Methode der Philosophie besteht darin, die unlösbaren Probleme in ihrer Unlösbarkeit klar zu erfassen, sie dann zu betrachten, weiter nichts, unverwandt, unermüdlich, Jahre hindurch, ohne jede Hoffnung, im Warten. Nach diesem Kriterium gibt es wenig Philosophen. Wenig ist noch viel […]

Simone Weil: zwaartekracht en genade

Zwaartekracht en genade  I N H O U D Zwaartekracht en Genade Leegte en Compensatie De Leegte aanvaarden Onthechting De Verbeelding, die opvult Afzien van de Tijd Wensen zonder Object Het ik Ontschepping Mijzelf uitvlakken Noodzaak en Gehoorzaamheid Illusies Afgodendienst Liefde Het Kwaad Ongeluk Geweld Het Kruis Weegschaal en Hefboom Het Onmogelijke Tegenspraak De Afstand […]

Simone Weil – over de liefde

Simone Weil – B E S C H O U W I N G E N over de Liefde en andere thema’s DE LIEFDE GODS EN HET ONGELUK Op het gebied van het lijden is het ongeluk een afzonderlijke, eigensoortige en onherleidbare werkelijkheid. Het is geheel iets anders dan het lijden. Het ongeluk maakt zich […]

God is niet in de tijd – over Simone Weil

“God is niet in de tijd” ‑ over Simone Weil Simone Weil, een Franse filosofe en mysticus die aan het begin van deze eeuw leefde, heeft veel nagedacht over God en de mens. Vooral de werkzaamheid van God, zijn macht om in te grijpen in de schepping, en, zijn houding ten aanzien van de mens, is onderwerp […]

Mystical Experiences of Simone Weil
 (1909 – 1943)

  Mystical Experiences of Simone Weil
(1909 – 1943) Only a few poems of Simone Weil were seen by the public in her life. After her death, 16 volumes of her writings on philosophy were published. Called by T.S. Eliot “a woman of genius, of a kind of genius akin to that of the saints,” she […]

Simone Weil Aufzeichnungen

Simone Weil Cahiers. Aufzeichnungen, Bd1-4, München, Wien, 1998 (Carl Hanser Verlag) Pag.: 67-72 , 72-79; 91-93; 103-105, 158-164, 284-353 Die Barmherzigkeit ist eine ganz und gar göttliche Eigenschaft. Es gibt keine menschliche Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit setzt einen unendlichen Abstand voraus. Man hat kein Mitleid mit dem, was nah ist. Jaffier. Die Barmherzigkeit steigt herunter von […]

Thomas Merton en Simone Weil over (het gebod) mbt de “liefde tot God”

  Thomas Merton – De maat van de liefde ( als gebod) De wet van de economie van de goddelijke liefde luidt, dat wij zoveel aan liefde zullen bezitten als wij aan liefde hebben weg te geven. Wij zijn geroepen om er zoveel van te geven als wij hebben en nog méér zelfs, namelijk zoveel […]