Jabès: over God in de eeuwen en de stilte

Edmond Jabès uit the Book of Questions: Truth – waarheid – over God, de stilte, de dialoog van eeuwen   The Long Dialogue of Centuries “All limits depend on light. Is God not the first, the original dark, in that case? “And the first light to fathom the dark?” “God is the all-embracing center. ” […]

Waarom Dichters? Heidegger over Rilke en Hölderlin

  M. Heidegger, Wozu Dichter? In Holzwege, Frankfurt am Main 2015 (Klostermann) p. 248-320 » … und wozu Dichter in dürftiger Zeit?« frägt Hölderlins Elegie »Brod und Wein«. Wir verstehen heute kaum. die Frage. Wie wollen wir schon die Antwort, die Hölderlin gibt, begreifen? » … und wozu Dichter in dürftiger Zeit?« Das Wort Zeit […]

Vissen naar God

citaten uit ¿ God en de kunst van het vissen (M.A. Ouaknin) ‘Schrijven heeft iets ongelofelijk moeilijks omwille van de finesse, het subtiele, de complexiteit van de bewerkingen die je moet uitvoeren. Ik voel me dikwijls de reiziger die vruchteloos de nacht bevraagt die hem omringt; hoe zwak is het licht van zijn reislantaarn: hij […]

Emmanuel Lévinas over zijn denken en zijn filosofie.

Men zegt dat Husserl de filosofie een methode heeft geschonken. Ze bestaat in het opmerken van de intenties die het psychische bezielen en de voorwaarden van het verschijnen (Erscheinens), in overeenstemming met die intenties, die de verschillende, door de ervaring begrepen wezens karakteriseren; om onvermoede horizonten te ontdekken, waartegen zich het zo begrepen reëele aftekent […]

Taal van Oost en West

Taal van Oost en West om realiteit aan te duiden Een van de meest spannende filosofische dialogen die ik onlangs las was het gesprek van Martin Heidegger met een Japanse gast, professor Tezuka van de keizerlijke universiteit te Tokio. Het gesprek vond plaats in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Dit gesprek ging over […]