Waarom Dichters? Heidegger over Rilke en Hölderlin

  M. Heidegger, Wozu Dichter? In Holzwege, Frankfurt am Main 2015 (Klostermann) p. 248-320 » … und wozu Dichter in dürftiger Zeit?« frägt Hölderlins Elegie »Brod und Wein«. Wir verstehen heute kaum. die Frage. Wie wollen wir schon die Antwort, die Hölderlin gibt, begreifen? » … und wozu Dichter in dürftiger Zeit?« Das Wort Zeit […]

Vissen naar God

citaten uit ¿ God en de kunst van het vissen (M.A. Ouaknin) ‘Schrijven heeft iets ongelofelijk moeilijks omwille van de finesse, het subtiele, de complexiteit van de bewerkingen die je moet uitvoeren. Ik voel me dikwijls de reiziger die vruchteloos de nacht bevraagt die hem omringt; hoe zwak is het licht van zijn reislantaarn: hij […]

Emmanuel Lévinas over zijn denken en zijn filosofie.

Men zegt dat Husserl de filosofie een methode heeft geschonken. Ze bestaat in het opmerken van de intenties die het psychische bezielen en de voorwaarden van het verschijnen (Erscheinens), in overeenstemming met die intenties, die de verschillende, door de ervaring begrepen wezens karakteriseren; om onvermoede horizonten te ontdekken, waartegen zich het zo begrepen reëele aftekent […]

Taal van Oost en West

Taal van Oost en West om realiteit aan te duiden Een van de meest spannende filosofische dialogen die ik onlangs las was het gesprek van Martin Heidegger met een Japanse gast, professor Tezuka van de keizerlijke universiteit te Tokio. Het gesprek vond plaats in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Dit gesprek ging over […]

Grammaticale gezondheid

  Rosenstock-Huessy, E., Het wonder van de taal, Vught 2003 (Skandalon) p. 116-128   HOOFDSTUK 12 Grammaticale gezondheid   Wij moeten aangesproken worden om niet gek of ziek te worden. De eerste voorwaarde voor gezondheid is dat iemand ons aanspreekt met een eenduidig oogmerk, alsof wij de enige zijn. In haar roman ‘Paradise’ laat Esther […]

Mensch ohne Horizont – M. Blanchot

Das Verhältnis der dritten Art Mensch ohne Horizont In M. Blanchot, Das Unzerstörbare München 1991 p. 121-133 ,, Ich glaube, wir sollten versuchen, freimütiger zu sein. – Auch klarer. – Freimütiger und klarer, was nicht immer zusammengeht. Versuchen wir einstweilen zu sagen, welche Verhältnisse zwischen Menschen die menschliche Erfahrung und Bedürftigkeit zu konzipieren erlaubt hat. […]

Edmond Jabès: over waarheid en taal en schrijven

  IN DER DOPPELTEN ABHÄNGIGKEIT VOM GESAGTEN Edmond Jabès • . . . als wäre jegliche vom Buch verfrachtete Wahrheit- dieser Schattenbereich, wo das Licht sich erschöpft – nichts andres als der Zugang zum Tod, dessen Glück und Unglück, in einem, die Schrift wäre; ein Tod, uns zugeeignet kraft einer jeden Vokabel, eines jeden Buchstabens; […]

Das hohle Wunder

G.Steiner, Sprache und Zweigen. Essays über Sprache. Literatur und das Unmenschliche, Berlin 2014 (Suhrkamp) p. 155-176 Das hohle Wunder (1) Zugegeben: Deutschland nach dem Kriege ist ein Wunder. Aber es ist ein recht seltsames, ein sehr wunderliches Wunder. An der Oberfläche gedeiht und pulsiert das Leben prachtvoll, doch im Innern herrscht eine krankhafte Stille, Man […]

Borges over het schrift van de god

  HET SCHRIFT VAN DE GOD Voor Ema Risso Platero De kerker is diep en van steen; de vorm een bijna volmaakte halve bol, al is de vloer (die ook van steen is) iets kleiner dan een maximale cirkel, een feit dat de gevoelens van beklemming en ruimte op de een of andere manier versterkt. […]

L. Ginsberg: The Legends of the Jews – alphabet

  L. Ginsberg: The Legends of the Jews  THE ALPHABET When God was about to create the world by His word, the twenty-two letters of the alphabet 1. descended from the terrible and august crown of God whereon they were engraved with a pen of flaming fire. They stood round about God, and one after […]