Siles – Valente – Cernuda: Tierra

Enkele Spaanse gedichten van Siles, Cernuda en Valente: tierra – aarde

Spaanstalige poëzie: mit Seele

Gedichten met een ziel / Seele BLAS DE OTERO Canto primero Definitivamente, cantaré para el hombre. Algún día – después -, alguna noche, me oirán. Hoy van – vamos – sin rumbo, sordos de sed, famélicos de oscuro. Yo os traigo un alba, hermanos. Surto un agua, eterna no, parada ante la casa. Salid a […]

Nacht – Licht – Nacht (F. Mennekes)

Nacht – Licht – Nacht Hinführung zu Johannes vom Kreuz Friedhelm Mennekes   Bron: Chillida im geistlichen Raum, Hers. Martina Schleppinghoof und Kurt Danch, Köln, 1993 (Kunst-Station Sankt Peter Köln)   Vielfaltig waren die geistigen und geistlichen Aufbrüche am Beginn der Neuzeit. Dies stand ohne Zweifel in Verbindung mit der verschärft gestellten Frage nach dem […]

Grammaticale gezondheid

  Rosenstock-Huessy, E., Het wonder van de taal, Vught 2003 (Skandalon) p. 116-128   HOOFDSTUK 12 Grammaticale gezondheid   Wij moeten aangesproken worden om niet gek of ziek te worden. De eerste voorwaarde voor gezondheid is dat iemand ons aanspreekt met een eenduidig oogmerk, alsof wij de enige zijn. In haar roman ‘Paradise’ laat Esther […]

Rosenstock-Huessy: Genus, geslacht en leven

Genus (geslacht) en leven Rosenstock-Huessy, E., Het wonder van de taal, Vught 2003 (Skandalon)  p. 129-133   HOOFDSTUK 13 Genus (geslacht) en leven   Het spreken van de mensheid is het spreken van mannen en vrouwen over de wereld en daarom zijn er altijd drie elementen bij betrokken. Mannen moeten voortdurend vrouwen het hof maken […]

QUASI STELLA MATUTINA IN MEDIO NEBULAE

QUASI STELLA MATUTINA IN MEDIO NEBULAE ET QUASI LUNA PLENA IN DIEBUS SUIS LUCET ET QUASI SOL REFULGENS, SIC ISTE REFULSIT IN TEMPLO DEI – BOEK JEZUS SIRACH 50, 6 ‘Als een morgenster midden in de nevel en als een ronde maan ten tijde dat zij vol is en als een tegemoet stralende zon, zo […]

DUM MEDIUM SILENTIUM

5. DUM MEDIUM SILENTIUM TENERENT OMNIA ET NOX IN SUO CURSU MEDIUM ITER HABERET BOEK DER WIJSHEID 18, 14 Wij vieren hier in de tijd dat de eeuwige geboorte, namelijk: het gebaard hebben en zonder onderbreking in eeuwigheid baren van God, dat diezelfde geboorte nu is gebeurd in de tijd in menselijke natuur. Augustinus zegt: […]

BEATI PAUPERES SPIRITU

1. BEATI PAUPERES SPIRITU, QUONIAM IPSORUM EST REGNUM CAELORUM MATTHEUS 5, 3 De zaligheid opende de mond der wijsheid en sprak: ‘Zalig zijn de armen van geest, want het hemelrijk is het hunne.’ Alle engelen en alle heiligen en al wat ooit werd geboren, ze moeten zwijgen wanneer de wijsheid van de Vader spreekt; want […]

Simone Weil: zwaartekracht en genade

Zwaartekracht en genade  I N H O U D Zwaartekracht en Genade Leegte en Compensatie De Leegte aanvaarden Onthechting De Verbeelding, die opvult Afzien van de Tijd Wensen zonder Object Het ik Ontschepping Mijzelf uitvlakken Noodzaak en Gehoorzaamheid Illusies Afgodendienst Liefde Het Kwaad Ongeluk Geweld Het Kruis Weegschaal en Hefboom Het Onmogelijke Tegenspraak De Afstand […]

Simone Weil – over de liefde

Simone Weil – B E S C H O U W I N G E N over de Liefde en andere thema’s DE LIEFDE GODS EN HET ONGELUK Op het gebied van het lijden is het ongeluk een afzonderlijke, eigensoortige en onherleidbare werkelijkheid. Het is geheel iets anders dan het lijden. Het ongeluk maakt zich […]