Jabès over: death of God

The Death of God The tree of knowledge bore wormy fruit. Did God know this? Adam ate the apple with its acid taste of defiance. Henceforth he would live and die by fighting against God, by relentlessly struggling with himself. “You loathe Him who created the mortal world for you and who, to help you […]

ANTWOORD EN VERZOENING

ANTWOORD EN VERZOENING dialoog met Francisco de Quevedo   1 Is daar iemand? Geen levende ziel die antwoord geeft? Zijn woorden rollen voort, geëtste bliksemflitsen in jaren die eerst rotsen waren en nu nevel zijn. Het leven geeft nooit antwoord. Het heeft geen oren, het luistert nooit naar ons; het zegt ons niets, het heeft […]

R. Barthes over zin en tekens en (zen)Boeddhisme

R. Barthes over zin en tekens en (zen)Boeddhisme R. Barthes, Das Reich der Zeichen (vertaling M. Bischoff) Frankfurt am Main 1981 (Suhrkamp) p. 94-104 Der Einbruch des Sinns Der Haiku hat jene etwas trügerische Eigenschaft, dass man stets meint, leicht selbst einige schreiben zu können. Man sagt sich: Was bietet sich mehr der spontanen Niederschrift […]

Simone Weil: zwaartekracht en genade

Zwaartekracht en genade  I N H O U D Zwaartekracht en Genade Leegte en Compensatie De Leegte aanvaarden Onthechting De Verbeelding, die opvult Afzien van de Tijd Wensen zonder Object Het ik Ontschepping Mijzelf uitvlakken Noodzaak en Gehoorzaamheid Illusies Afgodendienst Liefde Het Kwaad Ongeluk Geweld Het Kruis Weegschaal en Hefboom Het Onmogelijke Tegenspraak De Afstand […]

Theresia van Avilla 4: De weg naar het rijk

DE WEG NAAR HET RIJK GELOOF …wie tot God wil naderen, moet geloven dat Hij bestaat en beloont die Hem zoeken. Hebr. II, 6. Het gebed in het algemeen als de richting naar het Rijk Inwendig gebed is niets anders, dunkt mij, dan een vriendschappelijke omgang, waarbij wij ons telkens weer alleen met de Ene […]