Jabès: over God in de eeuwen en de stilte

Edmond Jabès uit the Book of Questions: Truth – waarheid – over God, de stilte, de dialoog van eeuwen   The Long Dialogue of Centuries “All limits depend on light. Is God not the first, the original dark, in that case? “And the first light to fathom the dark?” “God is the all-embracing center. ” […]

Simone Weil: zwaartekracht en genade

Zwaartekracht en genade  I N H O U D Zwaartekracht en Genade Leegte en Compensatie De Leegte aanvaarden Onthechting De Verbeelding, die opvult Afzien van de Tijd Wensen zonder Object Het ik Ontschepping Mijzelf uitvlakken Noodzaak en Gehoorzaamheid Illusies Afgodendienst Liefde Het Kwaad Ongeluk Geweld Het Kruis Weegschaal en Hefboom Het Onmogelijke Tegenspraak De Afstand […]

God is niet in de tijd – over Simone Weil

“God is niet in de tijd” ‑ over Simone Weil Simone Weil, een Franse filosofe en mysticus die aan het begin van deze eeuw leefde, heeft veel nagedacht over God en de mens. Vooral de werkzaamheid van God, zijn macht om in te grijpen in de schepping, en, zijn houding ten aanzien van de mens, is onderwerp […]

Borges over de eeuwigheid

  J.L. Borges: DE GESCHIEDENIS VAN DE EEUWIGHEID I In de passage van de Enneaden waarin Plotinus het wezen van de tijd wil peilen en definiëren, staat dat we eerst de eeuwigheid moeten kennen, zoals iedereen weet het model en het archetype van de tijd. Deze vermaning, des te ernstiger naarmate we haar serieus nemen, […]

Hildegard van Bingen over de tijd

    Van de ordening van de tijd   De eerste maand:   In de eerste maand komt de zon weer tevoorschijn. Maar ze is nog koud en vochtig, vol tegenspraak. Deze maand lijkt op onze hersenen die koud en vochtig zijn, maar die ook zichzelf reinigen door het slechte en waardeloze vocht door neus, […]